w bazie 36 obiektów
25 ofert specjalnych, 1 ogłoszeń, 22 atrakcji, 4 zniżek
Turystyczny Portal Województwa Podlaskiego
Lekkie zachmurzenie 12°C

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Portalu ZobaczPodlaskie.pl

I. Wstęp

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, tj prawa, obowiązki użytkowników oraz odpowiedzialność Właściciela portalu ZobaczPodlaskie.pl ,tj. firmy KREO Sławomir Szeremeta mieszczącej się pod adresem Waliły-Stacja, ul. Lisia 3, 16-040 Gródek, NIP: 966-025-26-52, REGON: 550748400

II. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Użytkownikiem jest podmiot zlecający świadczenie usługi w portalu ZobaczPodlaskie.pl czy to przez formy wymagające rejestracji/zalogowania, czy też pozbawione tej konieczności.
 2. Usługi o których mowa w punkcie powyższym polegają na utrzymaniu ogłoszenia/wpisu do bazy przez czas określony przy dodawaniu tej usługi.
 3. Użytkownik zlecając usługę ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 4. Publikując usługę Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 5. Gościem portalu jest osoba korzystająca z bazy danych Użytkowników oraz Właściciela ZobaczPodlaskie.pl
 6. Gość portalu może dodawać komentarze oraz oceny, przy czym wyraża zgodę na publikację swojego numeru IP, nicka, miejsca i czasu pobytu aktywności.
 7. Gość portalu dodający komentarze oraz oceny ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji.

 

III. Zasady ogólne korzystania z portalu

 1. ZobaczPodlaskie.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.zobaczpodlaskie.pl
 2. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w ZobaczPodlaskie jakichkolwiek materiałów. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 3. Właściciel portalu zapewnia "widzialność" katalogu oraz innych usług dla odwiedzających ZobaczPodlaskie.pl. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu jak też sytuacje będące poza kontrolą właściciela.
 4. Rejestrując się w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, statystycznych oraz publikacji w mediach.
 5. Dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez ZobaczPodlaskie.pl informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
 6. Konta nie używane, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 7. ZobaczPodlaskie nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub wystawionych opinii. Natomiast w rażących przypadkach (oddawanie głosów i opinii na siebie, manipulowanie statystykami czy też przy podejrzeniu nieuczciwej konkurencji) opinie oraz punktacja może zostać usunięta, moderowana lub zablokowana.

 

IV. Przestrzeganie prawa

 1. Zabrania się dodawania informacji które naruszają prawo, tj:
  1. do informacji posiadają prawa autorskie osoby trzecie
  2. zawierają treści o podtekstach erotycznych
  3. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagują przemoc oraz treści powszechnie uznanych za społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu lub prawa zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wprowadzonej informacji bez poinformowania o tym Użytkownika, (zarówno usługi bezpłatne jak i płatne). W przypadku rażącego naruszenia prawa możemy również udostępnić dane Użytkownika, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane kontaktowe Użytkowników służą do nawiązania kontaktu z osobami odwiedzającymi portal. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 4. Zabrania się zamieszczania w Portalu informacji zawierającej:
  1. reklamy serwisów konkurencyjnych dla ZobaczPodlaskie.pl
  2. ogłoszeń i reklam nie związanych z turystyką
  3. zamieszczania wypowiedzi i opinii podobnych do postów z forów internetowych
  4. słów oraz komentarzy zawierających słowa powszechnie uważane za niekulturalne
 5. Zabrania się podmiotom kopiowania materiałów z portalu jak i gromadzenia danych osobowych Użytkowników ZobaczPodlaskie.

V. Płatności

 1. Możliwe formy płatności za usługi płatne: Premium SMS, płatności elektroniczne, karta płatnicza, płatność na konto.
 2. W przypadku płatności za pomocą Premium SMS Użytkownik nie może otrzymać od ZobaczPodlaskie.pl faktury za usługę. Opłata zostanie doliczona do faktury przez operatora GSM.
 3. Płatności Premium SMS są dostarczane przez MobilePay . Pełny regulamin świadczonej przez nich usługi znajduje się na ich stronie Internetowej. LINK
 4. Płatności elektroniczne oraz kartami płatniczymi obsługuje firma PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu ul. Marcelińska 90, prowadząca serwis PayU.pl 
 5. W przypadku płatności: płatności elektroniczne, karta płatnicza, płatność na konto. Użytkownik może pobrać po zarejestrowaniu na swoje konto, zbiorczą fakturę na początku kolejnego miesiąca.
 6. W przypadku stwierdzenia, że dane do katalogu lub ogłoszenie (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii. Zaś w przypadku niedostosowania się do punktu IV "Przestrzeganie prawa" nawet jego usunięcia bez informowania o tym użytkownika.

 

VI. Obowiązki i przestrzeganie regulaminu po stronie ZobaczPodlaskie.pl

 1. ZobaczPodlaskie.pl zobowiązane jest do świadczenia usług z należytą starannością.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień umowy.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi lub szkody z przyczyn leżących:
 • po stronie innych podmiotów
 • z powodu klęsk żywiołowych
 • z powodu nieprawidłowego korzystania z usługi po stronie Użytkownika lub Gościa
 • z powodu nieprzestrzegania regulaminu

     3. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników lub Gości portalu a także za utracone korzyści. Odpowiedzialność ZobaczPodlaskie.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika lub Gościa.

 

VII. Reklamacje

 1. W związku z niewykonaniem, nienależytym wykonaniem czy też usunięciem usługi/ogłoszenia nalezy przesłać na adres reklamacje@zobaczpodlaskie.pl
  1. Dane identyfikujace jako Użytkownika aby móc powiązać te dane z konkretną usługą. Jeśli usługa nie została usunięta to również link do usługi.
  2. Uwagi i okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Propozycję zadośćuczynienia.

      2. Udzielamy odpowiedzi na reklamację w przeciągu 7 dni roboczych a gdy pojawi się konieczność wyjaśnienia dodatkowych okoliczności termin ten zostaje wydłużony o czas odpowiedzi ze strony Użytkownika.


XII. Postanowienia końcowe

 1.  Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa a wszystkie spory nie mogące być rozwiązane poprzez negocjację rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZobaczPodlaskie danych osobowych podanych podczas rejestracji, w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawiania dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu, poprawiania oraz usuwania własnych danych osobowych. ZobaczPodlaskie  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z Użytkownikiem.
 3.  Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.